ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС БАКАЛАВЪР И ОКС МАГИСТЪР

   

Тържественото връчване на дипломите на студентите от ОКС бакалавър и ОКС магистър ще се състои както следва: 

Факултет по машиностроене и уредостроене - 09.03.2018 г. от 14.00 ч. в Аулата на IV учебен корпус  

Факултет по електроника и автоматика - 16.03.2018 г. от 14.00 ч. в Аулата на IV учебен корпус 


 


 

Календар