ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ !

Поздравяваме Ви с избора на една от най-престижните и ценени в цял свят професии - "инженер" в определена област. 

Ставайки студент на ТУ – София, Филиал Пловдив, Вие придобивате възможността да бъдете член на общността от над 140 000 инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България, а именно Технически Университет – София. 


АКТУАЛНО: 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ (ОКОНЧАТЕЛНО) 


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА 

От 17.07.2017 г. в Учебен отдел се приемат кандидатстудентски документи за попълване на ограничен брой места по някои специалности във Филиала.  

За тези места могат да кандидатстват:  

• некласираните от I и II етап на класирането;  

• незаписаните от I и II етап на класирането;  

• некандидатствалите в ТУ-София, Филиал Пловдив;  

• получилите по-късно диплома за средно образование  


СПЕЦИАЛНОСТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ 

Факултети и специалности 

Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал 


ПРАВИЛНИК И ГРАФИЦИ 

Правилник за приемане на студенти 

График за приемане на документи 

График за провеждане на конкурсните изпити 

График за класиране и записване 


ИНФОРМАЦИЯ 

Кандидатстудентска информация 

Курс по математика за кандидат-студенти 

Конкурсни задачи и решения 

Кандидатстудентски тест по математика 

Кандидатстудентски тест по английски език 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 01.04.2017 г. - условия и отговори 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 08.04.2017 г. - условия и отговори 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 22.04.2017 г. - условия и отговори 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 03.07.2017 г. - условия и отговори  


Кратка информация за Технически университет - София, Филиал Пловдив 

10 причини за да изберете обучението при нас

 

Календар