Пробен достъп до края на годината до списания на ICE

Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти, 


I. До края на годината е стартиран пробен достъп до колекцията списания Engineering Complete Collection на ICE (Институт на строителните инженери, професионална организация във Великобритания). 


Достъпът е възможен в мрежата на ТУ-София, на адрес: http://www.icevirtuallibrary.com/ 


(Статиите до които имаме достъп са означени с оранжева или зелена иконка). 


Колекцията включва дисциплините: строително инженерство, електроенергия, транспорт, устойчиво развитие, изчислителна механика, материалознание, управление на ресурсите и отпадъците, и др. 


II. Частично е ограничен достъпа до SCOPUS и Science Direct 


Достъпът до SCOPUS е ограничен. В момента може да се използва само Авторовият профил (Author profile). 


Достъпът до Science Direct е възможен за почти целият ни предишен абонамент. Ограничен е достъпа само за статиите от 2017 и 2018 година. За да получавате при търсене резултати само със статиите до които имаме достъп, заредете: 


http://www.sciencedirect.com/ и изберете линка Advanced Search. Под полетата за търсене има настройка Refine Your search, вдясно вместо All изберете checkbox-a „Subscribed publications“. 


За години изберете радио бутона в дясно от All Years и ограничете периода най-много до 2016 г. Вижте приложената картинка. 


След 2016 г. са достъпни само статии open access. 


Ако имате въпроси, пишете на library@tu-sofia.bg 

 

Календар