Предстоящо въвеждане в експлоатация на нова Email система

Екипът на отдел ИКТ Ви уведомява, че предстои въвеждане на нова Email система. Тя ще бъде достъпна на адрес: http://mail.tu-plovdiv.bg/

От 15.06.2017 г. до 15.07.2017 г. ще се поддържат и двата Email сървъра. В този период ще имате възможност да прехвърлите писмата си от старата в новата пощенска кутия от тук

За повече информация посетете http://webmail.tu-plovdiv.bg/


Отдел ИКТ, ТУ-филиал Пловдив

 

Календар