Нови дебитни карти във връзка с вливането на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД

На вниманието на всички работници и служители в Технически Университет - София, Филиал Пловдив, които получават заплатите си по сметки в ЕКСПРЕСБАНК OTP GROUP. Във връзка с вливането на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД , тези, които желаят да си получат новата дебитна карта във филиала, /вместо в съответния клон на банката/. 

Моля да заявят желанието си в деловодството в срок до 28.02.2020 г. Датите на които ще се раздават картите ще бъдат съобщени допълнително. 

 

Изтегли
Календар