Ден на специалност "Индустриален мениджмънт"

Технически университет - София, филиал Пловдив и катедра "Индустриален мениджмънт" Ви канят да участвате в деня на специалност "Индустриален мениджмънт", който ще се проведе на 17 април 2019 г. при следната програма: 

 

Календар