Ден на специалност "Машиностроене и уредостроене" и на специалност "Мехатроника"

Технически университет – София, филиал Пловдив и катедра „Машиностроене и уредостроене” най-любезно канят всички настоящи, бивши и кандидат-студенти, и всички заинтересовани на деня на специалност "Машиностроене и уредостроене" и на специалност "Мехатроника" на 18 април 2019 год. от 14:00 часа в Аулата на IV корпус на Филиала.

 

Календар