ТУ – София, филиал Пловдив организира интегриран курс „Мениджмънт на качеството” за външни участници

Технически университет – София, филиал Пловдив организира интегриран курс за външни участници /служители от фирми и физически лица/ по „Мениджмънт на качеството”.  

Програмата включва практически приложими методи за управление на качеството, прилагани от световните производители в автомобилната индустрия, електроника, машиностроене и др.  

Курсът е структуриран, в съответствие с изискванията на бизнеса, с възможност за привличане на стажанти и специалисти сред мотивираните студенти от различни специалности на Технически университет – София, филиал Пловдив. Лектори са водещи специалисти от университета и бизнеса. 

Продължителността е 45 часа и ще стартира през месец февруари, като успешно завършилите ще получат удостоверение, издадено от ТУ-София. 


Цената на курса е 280 лв. на участник и същата сума трябва да се преведе по банков път или в касата на Технически университет – София, филиал Пловдив в срок до 31 януари 2019 г. 


За въпроси и допълнителна информация: 

e-mail: vania8378@abv.bg – Иванка Атанасова, тел. 0895587635 

технически сътрудник при катедра „Индустриален мениджмънт”  


Банкова сметка: 


Технически университет – София, филиал Пловдив 

IBAN: BG43UNCR75273154638901  

BIC код: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив, Регионален клон Иван Вазов.  


Моля, при попълване на платежните нареждания задължително пишете трите имена на курсиста, предприятие, както и основанието за плащане „Такса за участие в курс по Мениджмънт на качеството“. 

 

Календар