ДНИ НА СПЕЦИАЛНОСТ "АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" И НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "50 ГОДИНИ БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ"

Технически университет - София, филиал Пловдив, Фондация "Български ВВС", ВВС на Република България и катедра "Транспортна и авиационна техника и технологии" най-любезно Ви канят на празника на специалност "Авиационна техника и технологии".  


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "50 години безпилотна авиация в България"  

11 април 2018 (сряда), 11:00 ч. 

ТУ-София, филиал Пловдив 

 

ЛЕТАТЕЛЕН ДЕН  

12 април 2018 (четвъртък), 10:30 ч. 

Летателна площадка „Марица” LBMA 

до с. Граф Игнатиевo 


Подробна програма на събитието и заявка за участие в конференцията. 


 

Изтегли
Календар