ИЗДАВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ МЕЖДУНАРОДНИ КАРТИ /ISIC/

ISIC ТУ са безплатни за първокурсниците в ТУ – София, филиал Пловдив и са подарък от ръководството на Филиала.

 

Изтегли
Календар