Общофилиални служби

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Секретар
Светлана Нанева Нанева
659 559
svetlana@tu-plovdiv.bg
4337
Секретар
Таня Стоилова Поибренска
659 558
tanya@tu-plovdiv.bg
4337
Юристконсулт
Мария Николова Тонкова
659 553
tonkovamaria@tu-plovdiv.bg
4332
Финансов контрол
Кирил Митков Смоков
659 553
4332