Катедра "Математика, физика, химия"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Валентина Пройчева
659 677
3318
Секретар
Мая Чолакова
659 680
3324
Преподавател - математика
доц. д-р Васил Петров
659 677
3318
Преподавател - математика
доц. д-р Георги Паскалев
659 679
paskalev@tu-plovdiv.bg
3322
Преподавател - математика
гл.ас. д-р Албена Павлова
659 678
3320
Преподавател - математика
ас. д-р Радка Колева
659 681
3326
Преподавател - физика
доц. дфн Илийчо Илиев
659 673
3224
Преподавател - физика
гл.ас. д-р Георги Добрев
659 675
3317
Преподавател - химия
гл.ас. д-р Ивалина Петрова
659 672
3231
Преподавател - химия
гл.ас. д-р Калина Камарска
659 672
3231
Специалист
матем. Пейчо Терзиев
659 676
3316
Специалист
матем. Тодор Костадинов
659 676
3316
Специалист
физ. Екатерина Георджева
659 673
3224
Специалист
физ. Иван Иванов
659 674
3313
Технолог
Донка Ранчева
659 671
3221