Катедра "Математика, физика, химия"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Валентина Пройчева
659 677
3318
Секретар
Мая Чолакова
659 680
3324
Преподавател - математика
доц. д-р Васил Петров
659 677
3318
Преподавател - математика
доц. д-р Георги Паскалев
659 679
paskalev@tu-plovdiv.bg
3322
Преподавател - математика
доц. д-р Людмила Филипова
659 681
3326
Преподавател - математика
гл.ас. д-р Албена Павлова
659 678
3320
Преподавател - математика
ас. Пейчо Терзиев
659 676
3316
Преподавател - математика
ас. Радка Колева
659 681
3326
Преподавател - математика
ас. Тодор Костадинов
659 676
3316
Преподавател - физика
доц. дфн Илийчо Илиев
659 673
3224
Преподавател - физика
ас. Екатерина Георджева
659 673
kageo@tu-plovdiv.bg
3224
Преподавател - физика
ас. Иван Иванов
659 674
3313
Преподавател - химия
гл.ас. д-р Калина Камарска
659 672
3231
Преподавател - химия
ас. д-р Ивалина Петрова
659 672
3231
Технолог
Донка Ранчева
659 671
3221