Катедра "Индустриален мениджмънт"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Тони Богданова Михова
659 714
mihova@tu-plovdiv.bg
1214
Секретар
Иванка Атанасова Атанасова
659 717
1217
Преподавател
доц. д-р Владимир Йотов Иванов
659 715
1215
Преподавател
гл.ас. д-р Десислава Владимирова Шатарова
659 716
desislava@tu-plovdiv.bg
1216
Преподавател
ас. Бойчо Рашев Бочев
659 712
1212
Преподавател
ас. Георги Димов Георгиев
659 706
1206
Преподавател
ас. Николай Стоюв Катранджиев
659 715
1215
Преподавател
ас. Таня Бечева Гигова
659 706
gigova@tu-plovdiv.bg
1206
Преподавател
ас. Христина Петрова Дайлянова
659 712
1212
Преподавател
ст.преп. Анет Руменова Арабаджиева
659 707
1207
Преподавател
ст.преп. Константина Николаева Няголова
659 722
1222
Преподавател
ст.преп. Марияна Иванова Илиева
659 712
1212
Преподавател
ст.преп. Надя Александрова Попова
659 707
n.popova@tu-plovdiv.bg
1207
Преподавател
ст.преп. Пенка Борисова Танева
659 722
tanneva@tu-plovdiv.bg
1222