Катедра "Машиностроене и уредостроене"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Николай Стоянов Петришки
659 517
n_petrishki@tu-plovdiv.bg
4109
Секретар
Ирена Георгиева Спасова
659 586
kat_mu@tu-plovdiv.bg
4421
Преподавател
доц. д-р Валентин Георгиев Бачев
659 661
bachev@tu-plovdiv.bg
3218
Преподавател
доц. д-р Димитър Гогов Петров
659 517
dimgog@tu-plovdiv.bg
4109
Преподавател
доц. д-р Иван Николов Шопов
659 659
3214
Преподавател
доц. д-р Милчо Димитров Ташев
659 663
3307
Преподавател
доц. д-р Павлинка Цанова Кацарова
659 636
3112
Преподавател
гл.ас. д-р Димитър Николов Димитров
659 658
ddimitrov_tu@tu-plovdiv.bg
3212
Преподавател
ас. Асен Димитров Вергов
659 661
3218
Преподавател
ас. Георги Русев Атанасов
659 590
4403
Преподавател
ас. Димитър Георгиев Георгиев
659 590
dimitar.georgiev@tu-plovdiv.bg
4403
Преподавател
ас. Здравко Георгиев Витларов
659 660
z_vitlarov@tu-plovdiv.bg
3216
Преподавател
ас. Мария Борисова Самарджиева
659 661
3218
Технолог
инж. Бано Христов Стефанов
659 655
3211А