Катедра "Машиностроителна техника и технологии"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Ангел Ленгеров
659 611
anlen@tu-plovdiv.bg
4203
Секретар
Ирена Спасова
659 612
4202
Преподавател
проф. д-р Ангел Зюмбилев
659 623
4231
Преподавател
доц. д-р Ангел Попаров
659 614
4221
Преподавател
доц. д-р Георги Левичаров
659 624
4232
Преподавател
доц. д-р Илия Четроков
659 617
4218
Преподавател
доц. д-р Илия Попов
659 614
ilgepo@tu-plovdiv.bg
4221
Преподавател
доц. д-р Румен Митев
659 617
4218
Преподавател
доц. д-р Станислав Алексиев
659 619
stanislav_al@tu-plovdiv.bg
4216
Преподавател
гл.ас. д-р Иван Панов
629 624
4232
Преподавател
гл.ас. д-р Стойчо Стоев
659 618
4217
Преподавател
ас. д-р Тодор Петров
659 616
4219
Преподавател
ас. Боян Дочев
659 624
4232
Преподавател
ас. Елена Георгиева
659 615
4220
Преподавател
ас. Петя Серафимова
659 615
4220
Преподавател
ас. Светлин Лилов
659 616
4219
Технолог
Васил Петков
659 605
4106
Технолог
Георги Шпиталов
659 609
4101