Ръководство и администрация

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Декан
доц. д-р Христиан Панайотов
659 575
628 600
hristian@tu-plovdiv.bg
4434
Зам. декан
доц. д-р Силвия Салапатева
659 613
4201
Зам. декан
доц. д-р Илия Четроков
659 616
4219
Ст. експерт
Мария Попова
659 563
fmu_stud@tu-plovdiv.bg
4240
Експерт
Ренета Боева
659 563
fmu_stud@tu-plovdiv.bg
4240
Секретар
Величка Рашева
659 573
fmu@tu-plovdiv.bg
4239