Център "Физическо възпитание и спорт"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Валентин Владимиров
659 646
valdesv@tu-plovdiv.bg
3130
Секретар
Мая Чолакова
659 680
3324
Преподавател
ст. преп. д-р Красимир Джалдети
659 648
3129
Преподавател
ст. преп. Пенка Мелева
659 648
3127
Преподавател
ст. преп. Светослав Цеков
659 648
3129
Преподавател
преп. Даниел Владимиров
659 646
3130