Център "Физическо възпитание и спорт"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Валентин Димитров Владимиров
659 646
valdesv@tu-plovdiv.bg
3130
Секретар
Мая Атанасова Чолакова
659 680
3324
Преподавател
ст. преп. д-р Красимир Йосифов Джалдети
659 648
3129
Преподавател
ст. преп. Пенка Банова Мелева
659 648
3127
Преподавател
ст. преп. Светослав Любомиров Цеков
659 648
3129
Преподавател
преп. Даниел Валентинов Владимиров
659 646
3130