Катедра "Електротехника"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Никола Георгиев
659 592
659 581
geotek@tu-plovdiv.bg
4416
Секретар
Надя Траянова
659 535
4316
Преподавател
доц. д-р Ваня Рангелова
659 684
659 685
3325
Преподавател
доц. д-р Васил Спасов
659 592
4515
Преподавател
доц. д-р Георги Ганев
659 685
659 688
gganev@tu-plovdiv.bg
3325
Преподавател
доц. д-р Георги Щерев
659 512
659 580
g_shterev@tu-plovdiv.bg
4236
Преподавател
доц. д-р Диан Маламов
659 687
dimal53@tu-plovdiv.bg
3327
Преподавател
доц. д-р Марин Генчев
659 512
marin2g@tu-plovdiv.bg
4236
Преподавател
доц. д-р Станимир Стефанов
659 689
glasst@tu-plovdiv.bg
3331
Преподавател
гл.ас. д-р Василина Златанова
659 638
v_zlatanowa@tu-plovdiv.bg
3118
Преподавател
гл.ас. д-р Иван Хаджиев
659 686
hadzhiev@tu-plovdiv.bg
3327A
Преподавател
гл.ас. д-р Илко Търпов
659 689
3331
Преподавател
гл.ас. д-р Янка Иванова
659 686
yankakiss777@tu-plovdiv.bg
3327А
Преподавател
ас. д-р Васил Драмбалов
659 638
v_drambalov@tu-plovdiv.bg
3118
Преподавател
ас. Албен Арнаудов
659 638
3118
Преподавател
ас. Николай Паунков
659 687
3327
Технолог
инж. Милан Калев
659 682
3319