Катедра "Системи за управление"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Иван Йосифов Костов
659 530
ijk@tu-plovdiv.bg
4315
Секретар
Марина Георгиева Христозова
659 529
marina07@tu-plovdiv.bg
control@tu-plovdiv.bg
4316
Преподавател
проф. д-р Андон Венелинов Топалов
659 528
topalov@tu-plovdiv.bg
4317
Преподавател
проф. д-р Михаил Георгиев Петров
659 583
mpetrov@tu-plovdiv.bg
4418
Преподавател
доц. д-р Албена Милчева Танева
659 585
altaneva@tu-plovdiv.bg
4420
Преподавател
доц. д-р Иван Костадинов Ганчев
659 525
ganchev<_at_>tu-plovdiv.bg
4319
Преподавател
доц. д-р Крум Петков Кутрянски
659 526
kkutryanski @ tu-plovdiv.bg
4320
Преподавател
доц. д-р Никола Георгиев Шакев
659 528
shakev@tu-plovdiv.bg
4317
Преподавател
доц. д-р Румен Любенов Мишков
659 584
mishkov@tu-plovdiv.bg
4419
Преподавател
гл.ас. д-р Севил Аптула Ахмед
659 585
sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg
4420
Преподавател
ас. Васил Любенов Попов
659 525
4319