Катедра "Оптоелектронна и лазерна техника"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Борислав Пенев
659 527
bpenev@tu-plovdiv.bg
4318
Секретар
Катя Додова
659 625
4233
Преподавател
доц. д-р Маргарита Денева
659 739
deneva@tu-plovdiv.bg
1109
Преподавател
доц. д-р Михаил Калбанов
659 710
1210
Преподавател
гл.ас. д-р Петър Шиндов
659 735
1105
Преподавател
гл.ас. д-р Стоян Аврамов
659 708
stav@tu-plovdiv.bg
1208