Катедра "Оптоелектронна и лазерна техника"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Преподавател
доц. д-р Маргарита Денева
659 739
deneva@tu-plovdiv.bg
1109
Преподавател
гл.ас. д-р Петър Шиндов
659 735
1105