Център за обучение на специaлизанти

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Дечко Тотев Русчев
659 620
ruschev@tu-plovdiv.bg
4228
Организатор
Христина Йорданова Зеленкова
659 520
cno@tu-plovdiv.bg
4329