Отдел "Ремонт и поддръжка"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител отдел
Георги Кръстев Гишин
659 506
4215
Електротехник
Стефан Иванов Порязов
659 694
работилница
Електротехник
Цоню Колев Цонев
659 742
1112
Водопроводчик
Лъчезар Благоев Дошков
659 694
работилница
Водопроводчик
Атанас Георгиев Партенов
659 750
работилница
Дърводелец
Димитър Стоянов Иванов
659 694
работилница
Работник поддръжка
Йосиф Георгиев Бекяров
659 694
работилница
Огняр II корпус
659 783
Огняр III корпус
659 694
Огняр IV корпус
659 503
Домакин
Мария Иванова Узунова
659 610
domakin@tu-plovdiv.bg
4017
Домакин
Анна Илиева Галинчева
659 737
1107