Библиотека

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
Мануела Петкова Колева
659 777
library@tu-plovdiv.bg
2404
Библиотекар
Илияна Димитрова Калинина
659 777
2404
Техн. изпълнител
Емилия Димитрова Лютакова
659 777
2404