Документи и срокове за кандидатстване в ОКС "Магистър" за учебната 2017/2018 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1. Заявление - по образец (от Учебен отдел) 

2. Дипломата за завършено висше образование с ОКС “Бакалавър” или “Магистър” - оригинал и ксерокопие. Оригиналът се връща при подаване на документите - след проверка за верността на ксерокопието. 

Ако не е издадена диплома за завършено висше образование, се представя академична справка или уверение (издават се от факултета). 

3. Лична карта  


Срок за подаване на документи – от 01.09. до 09.10.2017 г. в Учебен отдел (каб. 4426 и 4427) 

Обявяване на първо класиране – 11.10.2017 г. 

Записване след първо класиране – от 11.10. до 16.10.2017 г. 


Такса за кандидатстване - 30 лв 

Заплаща се в Учебен отдел при подаване на документите.