Кандидатстудентски бюра за приемане на документи (към ЦКПИ)

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ  

НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2018 г. 

www.ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com 

и национален телефон на ЦКПИ за информация - 0879 120 470  


БЛАГОЕВГРАД, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 29, тел. 0887/886012  

БУРГАС, бул. “Гладстон” 47, (Младежки културен център), тел. 0888/305539 и 0885/754436  

ВАРНА, ул. ”Христо Ботев” 3 А, (ЦИО „Вектор”), тел. 052/612266  

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. ”Христо Ботев” 19, Учебен корпус 5, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062/633652 и 0882/476287  

ул. „Христо Ботев“ 19, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5, тел. 062/633652 и 0882/476287 (след 04.06.2018 г.)  

ВИДИН, ул.“Екзарх Йосиф I” 17, ОУ „Климент Охридски“, тел. 0887/327768  

ВРАЦА, ул. „Мито Орозов“ 59, ВТУ-Филиал Враца, тел. 092/641086 и 0886/981155  

ГАБРОВО, площад ”1-ви май” 1 В, ет.2, тел. 0878/264202  

ул. "Х. Димитър" 4, Технически университет - Ректорат, тел. 0878/264202 (след 04.06.2018 г.)  

ДОБРИЧ, ул. ”България” 1, (Централна кооперативна банка), тел. 058/580623, 0899/298593 и 0876/650417  

КАЗАНЛЪК, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431/62567; 0878/799297 и 0898/309636  

КЪРДЖАЛИ, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886/676146  

КЮСТЕНДИЛ, ул. “Осми март” 8 , тел. 0876/796522  

ЛОВЕЧ, ул.”Съйко Съев “ 31 (Технически колеж), тел. 0886/430997  

МОНТАНА, ул.”Трети март” 98, ет.1, (Младежки дом), тел. 0899/161101  

ПАЗАРДЖИК, ул. "Ген. Гурко" 2, ет. 2 (сградата на Хебърстрой), тел. 0898/831917  

ПЕРНИК, площад ”Кракра”, Общински младежки дом, тел. 0878/344258  

ПЕТРИЧ, ул. "Отец Паисий" 3, ПГИТ "проф. Ас. Златаров", тел. 0887/886012  

ПЛЕВЕН, бул. “Русе” 10 А, (Сградата на асансьорни сервизи), тел. 0898/684844 и 0889/223961  

РАЗГРАД, ул. „Антим I” 1, Читалище „Развитие“, тел. 0894/370069  

РУСЕ, ул. Николаевска” 66, ет.1, (Стоматологията), тел. 0883/302069  

СИЛИСТРА, бул. "Македония” 121, (ПГСУАУ “Атанас Буров”), тел. 0889/909141 и 0888/111147  

СЛИВЕН, ул.”Братя Миладинови” 18, (в сградата на Регионално управление на образованието), тел. 0879/384769  

СМОЛЯН, бул. "България" 58, етаж 2, (Бивш профсъюзен дом), тел. 0301/63763  

СОФИЯ, бул. „Кл. Охридки” 2, Център за следдипломна квалификация на УНСС, стая 202, тел. 0887/060375  

СТАРА ЗАГОРА, ул. "Армейска" 9, (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище), тел. 042/257103 и 042/646107  

ТЪРГОВИЩЕ, ул. “Славейков” 4, ет. 2, офис 210 (Дом на техниката), тел. 0896/368636  

ХАСКОВО, Народно читалище "Заря", ет.1, (Централен вход), тел. 038/665413 и 0887/035598  

ШУМЕН, ул. "Съединение” 105, (Младежки дом), тел. 0887/225112 и 054/800505  

ЯМБОЛ, ЖК „Диана“, Студентски общежития, блок 14, тел. 0886/853731 и 0888/973979